en vi
slider 0 slider 1 slider 2

DỊCH VỤ

Ruy băng Printronix P7000 Spool 179499-001(27.02.2015)

Ruy băng Printronix P7000 (P/N: 179499-001) 90 triệu ký tự, hộp/ 6 cái

Sửa máy in Printronix(15.04.2014)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ chưa từng có cho tất cả các máy in Printronix Chuyên về dịch vụ sửa chữa máy in Printronix, bảo trì máy in Printronix thông qua các thỏa thuận bảo trì hàng năm

Sửa máy in TallyGenicom(15.04.2014)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa và hỗ trợ chưa từng có cho tất cả các máy in TallyGenicom Chuyên về dịch vụ sửa chữa máy in TallyGenicom, bảo trì máy in TallyGenicom thông qua các thỏa thuận bảo trì hàng năm

0