en vi
slider 0 slider 1 slider 2
 • Tên sản phẩm: Mainboard máy in Printronix P8000 Series
 • Giá: LIÊN HỆ
 • Mô tả:

  Mainboard máy in Printronix P8205 (Cabinet) tốc độ in 500 dòng/phút.

  Mainboard máy in Printronix P8210 (Cabinet) tốc độ in 1.000 dòng/phút.

  Mainboard máy in Printronix P8215 (Cabinet) tốc độ in 1.500 dòng/phút.

  Mainboard máy in Printronix P8220 (Cabinet) tốc độ in 2.000 dòng/phút.

  Mainboard máy in Printronix P8005 (Zero Tear, Table Top, Open Pedestal) tốc độ in 500 dòng/phút.

  Mainboard máy in Printronix P8010 (Zero Tear, Table Top, Open Pedestal) tốc độ in 1.000 dòng/phút.

 • Lượt xem: 4222
 • Chi tiết
 • Thông số kỹ thuật

Mainboard máy in Printronix P8000 Series dùng cho máy in Printronix P8205 (Cabinet) tốc độ in 500 dòng/phút.

Mainboard máy in Printronix P8000 Series dùng cho máy in Printronix P8210 (Cabinet) tốc độ in 1.000 dòng/phút.

Mainboard máy in Printronix P8000 Series dùng cho máy in Printronix P8215 (Cabinet) tốc độ in 1.500 dòng/phút.

Mainboard máy in Printronix P8000 Series dùng cho máy in Printronix P8220 (Cabinet) tốc độ in 2.000 dòng/phút.

Mainboard máy in Printronix P8000 Series dùng cho máy in Printronix P8005 (Zero Tear, Table Top, Open Pedestal) tốc độ in 500 dòng/phút.

Mainboard máy in Printronix P8000 Series dùng cho máy in Printronix P8010 (Zero Tear, Table Top, Open Pedestal) tốc độ in 1.000 dòng/phút.

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

« 1 2 »
0