en vi
slider 0 slider 1 slider 2 slider 3 slider 4 slider 5 slider 6 slider 7 slider 8 slider 9 slider 10
DANH MỤC SẢN PHẨM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
phone Hotline:WhatsApp/Skype +84913859859
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Giá: 65.872.800 VNĐ
Giá: 16.500.000 VNĐ
Giá: 33.000.000 VNĐ
Giá: 35.472.800 VNĐ
Giá: LIÊN HỆ
Giá: 2.790.000 VNĐ
Giá: 4.490.000 VNĐ
Giá: 10.780.000 VNĐ
Giá: LIÊN HỆ
Giá: 62.689.550 VNĐ
Giá: 39.500.000 VNĐ
Giá: 35.472.800 VNĐ
Giá: LIÊN HỆ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Ruy băng Printronix P8000H/P7000H/N7000H 259886-104

  • Giá: LIÊN HỆ
  • Mô tả:

    Ruy băng cartridge Printronix P8000H/P7000H/N7000H 259886-104

    Công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Tin Học Siêu Tốc Nhà nhập khẩu và phân phối, cung cấp Ruy băng Printronix P8000H/P7000H/N7000H, Standard Life HD Cartridge Ribbon, Part Number Recoder 259886-104, chính hãng, giá rẻ, uy tín tại TPHCM, Việt Nam.

  • Lượt xem: 1045
  • Chi tiết
  • Thông số kỹ thuật

Ruy băng mực ribbon cartridge Printronix P8000H/P7000H/N7000H 259886-104 

Reorder P/N : 259886-104

Ruy băng P8000 P/N : 259886-104 Standard Life HD dùng cho máy in Printronx : 300H, 600H, 800H, OpenPrint, 738H, 768H, 780H

Product Description Printronix Cartridge Ribbon

Printronix Cartridge Ribbon P8000/P7000/N7000 P8000H/HD, N7000H and P7000H/HD

Ordering informaton Part Number Description Compatibility  Yield(pages) Packaging
EUROPE,
MIDDLE EAST,
AFRICA
255049-101 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models 17,000 1 per pack 
255048-401 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models Except 500 line per minute models 30,000 4 per pack
255050-401 Extended Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 34,000 4 per pack
255542-401 Specialty
Security Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 18,000 4 per pack
256449-401 Specialty
Label Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 11,360 4 per pack
 
AMERICAS 255049-102 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models 17,000 1 per pack 
255048-402 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models Except 500 line per minute models 30,000 4 per pack
255050-402 Extended Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 34,000 4 per pack
255542-401 Specialty
Security Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 18,000 4 per pack
256449-401 Specialty
Label Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 11,360 4 per pack
 
ASIA 255049-103 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models 17,000 1 per pack 
256976-403 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models  30,000 4 per pack
255542-401 Specialty
Security Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 18,000 4 per pack
256449-401 Specialty
Label Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 11,360 4 per pack
255051-103 Standard Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 18,000 1 per pack 
256977-403 Extended Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 34,000 1 per pack
 
South Asia 259885-104 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models 17,000 1 per pack 
259890-404 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models  30,000 4 per pack
255542-401 Specialty
Security Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 18,000 4 per pack
256449-401 Specialty
Label Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 11,360 4 per pack
259886-104 Standard Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 18,000 1 per pack 
259891-404 Extended Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 34,000 1 per pack
           
CHINA 255049-104 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000, N7000 and P7000 cartridge printer models 17,000 1 per pack 
256976-404 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000,N7000  and P7000 cartridge printer models  30,000 4 per pack
259885-104 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000, N7000 and P7000 cartridge printer models 17,000 1 per pack 
259890-404 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000,N7000  and P7000 cartridge printer models  30,000 4 per pack
255542-401 Specialty
Security Ribbon
Fits all Printronix P8000, N7000
and P7000 printer models
18,000 4 per pack
256449-401 Specialty
Label Ribbon
Fits all Printronix P8000, N7000
and P7000 printer models
11,360 4 per pack
255051-104 Standard Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000H/HD, N7000H and P7000H/HD cartridge printer models 18,000 1 per pack 
256977-404 Extended Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000H/HD, N7000H and P7000H/HD cartridge printer models 34,000 4 per pack
259886-104 Standard Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000H/HD, N7000H and P7000H/HD cartridge printer models 18,000 1 per pack 
259891-404 Extended Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000H/HD, N7000H and P7000H/HD cartridge printer models 34,000 4 per pack
 
India 255049-103 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models 17,000 1 per pack 
256976-403 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models  30,000 4 per pack
255542-401 Specialty
Security Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 18,000 4 per pack
256449-401 Specialty
Label Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 11,360 4 per pack
255051-103 Standard Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 18,000 1 per pack 
256977-403 Extended Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 34,000 1 per pack
 
South India 259885-104 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models 17,000 1 per pack 
259890-404 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models  30,000 4 per pack
255542-401 Specialty
Security Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 18,000 4 per pack
256449-401 Specialty
Label Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 11,360 4 per pack
259886-104 Standard Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 18,000 1 per pack 
259891-404 Extended Life HD Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 34,000 1 per pack
 
BRAZIL 256111-104 Standard Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000 and P7000 cartridge printer models 18,000 1 per pack 
259891-404 Extended Life Cartridge Ribbon Fits all Printronix P8000HD and P7000HD cartridge printer models 34,000 4 per pack
255542-401 Specialty
Security Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 18,000 4 per pack
256449-401 Specialty
Label Ribbon
Fits all Printronix P8000 and P7000 Cartridge printer models 11,360 4 per p

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Giá: LIÊN HỆ
Giá: LIÊN HỆ
Giá: LIÊN HỆ
Giá: LIÊN HỆ
Giá: LIÊN HỆ
Giá: LIÊN HỆ
Giá: LIÊN HỆ
Giá: LIÊN HỆ
« 1 2 »
0